TRAVERTINO ROMANO
Красотата на природата, силата на естествения камък в екологичната иновация от Oikos. От 2004 г. използваме отпадъците от обработката камъка в кариерите. Каменният прах и добавените свързващи вещества образуват кремообразна паста, която, нанесена на стената, възпроизвежда ефекта на естествения камък.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БРОШУРА
DOP
ТЕКСТУРА
ТОНКАРТА *