TONER TRAVERTINO ROMANO FINITURA
Добавка, създадена от смес от пигменти, разработена за оцветяване на ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА. Позволява бързо постигане на желаните цветове.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БРОШУРА