TONER T.R. FINITURA
Добавка, създадена от смес от пигменти, разработена за оцветяване на ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА. Позволява бързо постигане на желаните цветове.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКА ЛИСТА
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БРОШУРА