STUCCO ROMANO
Екологична декоративна мазилка, която напомня античната и завладяваща класическа традиция на римското изкуство. Това е материал, който пресъздават типичната и уникална елегантност на мрамора и мазилките на основата на гасена вар.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТОНКАРТА *