PALLAS

Топлата красота на коприната върху стената. Оригиналната декоративна екологична боя с копринен ефект в зависимост от ъгъла на отразяване на светлината. Неостаряваща в настоящето и в бъдещето, за да придаде специфичен характер на съвременните повърхности.

ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТЕКСТУРА
ТОНКАРТА *