FINITURA AUTOLUCIDANTE

Гланцово огледално покритие за МАРМОРИНО НАТУРАЛЕ. Лесно се нанася върху повърхностите, оставя непроменени естествените им характеристики.

ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТОНКАРТА *