ENCANTO

Екологична декоративна боя, идеална за създаване на отразяващи нюанси, които се променят в зависимост от светлината. Оригиналният металически ефект по стените датира от 2006 г. С различни техники на нанасяне се постигат многообразни декоративни ефекти. Същевременно продуктът запазва принципите на производителя за екология и комфорт.

ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТЕКСТУРА
ТОНКАРТА *