CEMENTO MATERICO
Силно удароустойчиво покритие, съставено от естествени екологични суровини, получени от отпадъци от каменни кариери и след това микронизирани камъни. Нанася се с маламашка - ефектът е на видим бетон.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
DOP
ТЕКСТУРА
ТОНКАРТА *