AUREUM
Красотата на италианското стуко, но в нов облик, със златни отблясъци, придаващи топлина, богатство и елегантност на всеки вид помещение. Екологичната натурална варова мазилка, обработена по традиционен начин, дава възможност за различни ефекти на мрамор със златист отблясък - от гланц, полугланц до матов.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТОНКАРТА *