SIRIUS 2001
Интериорна акрилна миеща се боя, ярко бяла, дишаща, подходяща за тавани и технически помещения в дома. Предлага се в 116 цвята.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БРОШУРА
ТОНКАРТА *