EXTRAPAINT

Миеща се интериорна акрилна боя с висока покривност, подходяща за всички помещения в дома. Предлага се в 2000 цвята.

ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БРОШУРА
ТОНКАРТА *