COPRIMAX
Екологична дишаща интериорна матова акрилна боя. Запълваща, покривна, с добра възможност за измиване. Предлага се в бяло + 116 цвята. Пастел.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БРОШУРА
ТОНКАРТА *