ECOSMALTO METALLIZZATO
ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКА ЛИСТА
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЦВЯТ ХАРТИЯ *