IL PRIMER

Контактен грунд с отлични характеристики за проникване, консолидира основата. Идеален за рустикални мазилки, гипсови мазилки, алкални мазилки, разпрашени и некомпактни мазилки, стари повърхности и порьозни основи.

ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ