IL PIGMENTATO
Силно покривен, интериорен, оцветен дори и в интензивни нюанси грунд с висока адхезия. Уеднаквява абсорбцията, акрилен, екологичен, с ниска разходна норма и на изгодна цена.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТОНКАРТА *