CRILUX
Универсален акрилен интериорен силно прилепващ грунд, с много ниска разходна норма, висока адхезия, консолидира ронещи се, гипсово шпакловани повърхности и нови стени.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ