O-ADDENSANTE
Добавка, която увеличава вискозитета на продукта. Използва се, за да може продуктът да се приведе до гъстота, необходима за желаното нанасяне.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ