NEOKRYLL
Универсален акрилен екстериорен силно прилепващ грунд с много ниска разходна норма и висока адхезия. Консолидира ронещи се мазилки, стени с гипсова шпакловка и нови стени.
ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ