BLANKOR

Фасаден оцветен контактен грунд с висока адхезия. Акрилен, екологичен, с висока покривност и плътност и ниска разходна норма, икономичен. Предлага се в 600 цвята, устойчиви на UV лъчи.

ИЗТЕГЛЯНЕ
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТОНКАРТА *